Munkakörök

2008 - vezető tanácsadó, Lexcellence Európai Közösségi Jogi és Szabályozási Tanácsadó Kft.

A Lexcellence Kft. fő tevékenysége az energiaszektort érintő szabályozási és az uniós jog érvényesítését érintő tanácsadás. A cég által végzett, döntően energetikai tárgyú, illetve ahhoz kapcsolódó uniós versenyjogi, környezetvédelmi vagy adójogi kérdéseket érintő szabályozási tanácsadás keretében végezzük egyrészt a vonatkozó uniós joganyagok felkutatását, elemzését, továbbá tagállami szabályozási modellek felkutatását, azok összehasonlító és jogharmonizációs célú elemzését, másrészt a vonatkozó magyar szabályozási környezet jogharmonizációs célú vizsgálatát, majd mindezekre tekintettel szabályozási megoldások, komplex szabályozási modellek kidolgozását . E tevékenységünk keretében részletesen foglalkoztunk többek között az úgynevezett harmadik energia-csomag hazai implementációjával. Szabályozási tanácsadási tevékenységünk mellett folyamatosan figyelemmel követjük az EU intézmények (EU Bizottság, EU Bíróság) előtt zajló, energetikai vállalatokat vagy energetikai területeket érintő eljárásokat, továbbá egyre gyakrabban kapcsolódik a munkánk az uniós jog érvényesítéséhez. Cégünk kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik az EU Bíróság jogértelmezési gyakorlatának lekutatásában és elemzésében.

2006-2007 - vezető tanácsadó, Acquis Communications Kft.
2005-2006 - tanácsadó, Acquis Communications Kft.

Szakmai pályafutásomat az ELTE ÁJK elvégzését követően az Acquis Communications Kft.-nél kezdtem, ahol pont olyan elemző, jogösszehasonlító tevékenységet igénylő munkát kellett végeznem, amelyet az egyetemi évek során megkedveltem és gyakoroltam is. Döntően energetikai területeket érintően tanultam bele a szabályozási tanácsadási tevékenységbe és ennek során ismertem meg alaposan és részleteiben is az energetikára vonatkozó hazai és uniós jogi szabályozási kereteket. A cégnél töltött évek során készített projektjeink érintették a villamosenergia- és a földgáz piacára, e piacok liberalizációjára, a megújuló energiaforrások felhasználására, az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó hazai és európai uniós joganyagot, valamint az energiapiachoz kapcsolódóan a klasszikus versenyjogi és az állami támogatásokra vonatkozó szabályozást. Szabályozási tanácsadási tevékenységünk keretében a hazai és az uniós szabályozási keretrendszer mellett tagállami szabályozási modellek felkutatásával és értékelésével, jogharmonizációs szempontú elemzésével is foglalkoztam.

Publikációk

Az uniós fúziókontroll-rendelet értelmezését érintő első előzetes döntéshozatal: az Austria Asphalt-ügyben hozott ítélet és annak jelentősége - Versenytükör 2017/2. (XIII. évfolyam 2. szám)

A Bizottság által kiszabott versenyjogi bírságokkal szemben fennálló korlátlan EU bírósági felülvizsgálati jogkör terjedelme – Versenytükör 2016/1. (XII. évfolyam 1. szám) 

Végleges: tiltott állami támogatást tartalmaztak a HTM-ek – az Electrabel & Dunamenti Erőmű kontra Bizottság ítélet ismertetése – Versenytükör 2015/2. (XI. évfolyam, 2. szám)

Végzettség

2010-2012 Corvinus – REKK (Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont) Energiagazdálkodási szakközgazdász képzés

2006 - 2008 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar – Jogász-közgazdász képzés

2003-2004 Universita degli studi di Pisa, Facolta di Giurisprudenza – Erasmus program

1998 - 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest) Jogász szak

1995 - 1998 Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg

1994 - 1995 Budapesti Evangélikus Gimnázium, Budapest

Szakmai gyakorlat

2003 tavasza - Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága

Nyelvismeret

Angol felsőfokú
Olasz középfokú
Német alapfokú

Személyes adatok

1980. július 18-án születtem Tapolcán.
Férjemmel két gyereket nevelünk.