Munkakörök

2018 – szabályozási tanácsadó, Lexcellence Európai Közösségi Jogi és Szabályozási Tanácsadó Kft.

A Lexcellence Kft. vállalati ügyfelek EU szabályozási tanácsadására specializálódott tanácsadó cég. Tanácsadási tevékenységünk kiterjed az EU gazdasági szabályozás jelentősebb területeire és a kapcsolódó kormányzási rendszerekre. A Lexcellence különleges szakértelemmel rendelkezik az EU energiapiaci szabályozás, állami támogatások, környezetvédelmi szabályozás, és adószabályozás területein. Szolgáltatásaink közé tartozik az Európa Unió releváns szabályozási rendszereinek lekutatása és elemzése, más EU tagállamok szabályozási rendszereinek áttekintése és elemzése, és a magyar gazdaságszabályozási fejlemények elemzése. Elemzési munkánk lényeges részét képezi szabályozási elemzéseink alapján stratégiák és modellek fejlesztése ügyfeleink számára. Cégünk jelentős tapasztalattal rendelkezik az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának szabályozási szempontú kutatásában és elemzésében.

2013 – tudományos főmunkatárs, 2018-től tudományos tanácsadó, Magyar Tudományos Akadémia, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet

A Jogtudományi Intézetben Lendület-pályázat nyertes kutatócsoportvezetőként kezdtem el dolgozni. Az általam irányított MTA-Lendület kutatócsoport működésének első 5 évében a Magyarország számára az Európai Unión belül rendelkezésre álló szakpolitikai és szabályzási lehetőségeket vizsgálta és elemezte. Ennek részeként ún. jogi és szabályozási térképezési jelentéseket készítettünk a tagállamok számára a központi EU gazdasági szakpolitikák, illetve a tagállamok kötelezettségeit szabályozó központi alkotmányos elvek keretében biztosított szakpolitikai mozgástér terjedelméről és tartalmáról. Két ún. szakértői jelentést is készítettünk: az egyik a magyar gazdaságszabályozás rendszerének, a másik a magyar költségvetési politika az uniós jogi követelményeknek való megfelelését elemezte. Elméleti kutatásaink elsősorban az európai gazdasági és társadalmi integráció politikai gazdaságtanával, különösen annak az uniós és a tagállami jogra gyakorolt hatásaival foglalkoztak.

2018 óta a kutatócsoport új munkába kezdett. Ennek keretében elemezni és értékelni fogjuk a Magyarországon 1989 óta zajló deregulációs és reregulációs folyamatok okait és azok dinamikáját. Elsődleges célunk annak feltérképezése, hogy ezek a folyamatok mennyiben tudhatók be közvetlenül Magyarország uniós tagságának különösen olyan területeken, mint a munkajogi és a szociális jogi szabályozás, illetve a gazdaságszabályozás. Elméleti kutatásaink alapvetően az aszimmetrikus gazdasági és társadalmi integrációt tézisének megalapozottságát vizsgálják empirikus jogtudományi módszerek segítségével.

Bolyai János kutatási ösztöndíjam keretében az RRI (felelős kutatás és innováció) fogalmának jelentőségét és beágyazódottságát vizsgálom a magyar kutatás- és innovációs szabályozás területén. Elsődlegesen az emberi biotechnológiai kutatások, valamint a mesterséges intelligencia és az autonóm gépek kutatása és fejlesztése területén megvalósított RRI gyakorlatok tartalmát és jelentőségét kutatom.

2008 – kutató, fellow, Central European University, Center for Ethics and Law in Biomedicine

A CELAB Közép-Európa vezető bioetikai és biojogi kutatóközpontja. Tagjaként három, az EU 7-es Kutatási Keretprogram által finanszírozott kutatási projektben vettem részt. A REMEDiE projektben elsődlegesen jogi empirikus és jogi elméleti kutatásokat végeztem a szabadalmi rendszerek működéséről az ún. regeneratív orvoslási technológiák kapcsolatában. Munkánk elsősorban az embrionális és más őssejtek szabadalmazásának jogával és etikájával foglakozott. A NERRI egy RRI (felelős kutatás és innováció) projekt volt az emberi neurális képességfejlesztést elősegítő technológiák területén. Az ún. RRI rendezvények szervezése mellett feladatom volt szakpolitikai elemzések készítése az RRI beágyazódásáról az új biológiai és más emberi képességfejlesztési technológiák szabályozásában. Az EUCellLEX projekt keretében elsődleges feladatom egy összehasonlító kutatás elvégzése volt az őssejtkutatások biológiai forrásanyagai kinyerésének és felhasználásának európai és globális szabályozási megoldásairól.

A CELAB tagjaként én szervezem az évenkénti UNISTEM NAP magyarországi rendezvényét. Az UNISTEM NAP célja, hogy segítse tájékozódni a nagyközönséget az őssejtkutatások és a regeneratív orvoslás aktuális állásáról és az őket érintő tudományos, bioetikai, jogi és politikai kihívásokról.

2018-2019 – főtanácsadó, Kúria, Közigazgatási és Munkajogi Kollégium

A Kúrián az egyes számú adótanács mellett dolgoztam főtanácsadóként. A munkám során jelentős szakmai tapasztalatot szereztem az uniós HÉA-jogból, a közvetlen adók jogából, valamint jövedéki és vámjogból.

2013-2017 – docens, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

2010-2013 – adjunktus, University of Hull (UK), Law School

2008-2010 – adjunktus, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

2005-2008 – graduate teaching assistant, University of Hull (UK), Law School

2002-2005 – tanársegéd, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Publikációk

2002 óta rendszeresen publikálók az Európai Unió jogának különböző területein. Írásaim megjelentek az EU jog olyan vezető nemzetközi folyóirataiban, mint a Common Market Law Review, a European Law Review, az Intertax, a European Public Law Journal, és a Maastricht Journal of Comparative and European Law. Az első kutatási monográfiám 2014-ben European Union Human Rights Law címmel jelent meg az Edward Elgar kiadónál. 2014-ben a HVG-Orac kiadónál a szerkesztésemben jelent meg a magyar EU tagság jogi hatásait vizsgáló vezető angol nyelvű tanulmánykötet. Ennek címe The Law of the European Union in Hungary: Institutions, Processes and the Law volt.

Az utóbbi időben nemzetközi publikációim az Európai gazdasági és társadalmi integráció politikai gazdaságtanával, különösen annak az EU és a tagállami jogra gyakorolt hatásaival foglalkoznak. Ezek mellett jelentek meg cikkeim angol nyelven az EU HÉA-irányelv jogáról, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások jogáról, valamint a közigazgatási bíráskodásról Magyarországon. 2019-ben szerkesztésemben jelent meg a Springer kiadónál a Between Compliance and Particularism: Member State Interests and EU Law című kötet. Következő önálló kutatási monográfiám Member State Interests and EU Law: Revisiting the Foundations of Member State Obligations címmel 2020-ban fog megjelenni a Routledge-nél.

Végzettség

2018 – habilitáció, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

2011 – Postgraduate Certificate in Learning and Teaching in Higher Education, University of Hull (UK)

2005-2008 – Ph.D. in law, University of Hull (UK)

1997-2002 – jogász (summa cum laude), Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

szakmai Gyakorlat

2002 tavasza – Szilágyi és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

2000 nyár – Igazságügyi Minisztérium, Európai Közösségi Jogi Főosztály

Nyelvismeret

Angol – felsőfok

Német – középfok

Francia – csak olvasás

Személyes adatok

Két gyermekem van: Zsuzsi és Peti.

Mentorként és tutorként dolgozom a Milestone Intézetben. Diákjaim minden évben felvételt nyernek Európa vezető jogi karaira.

Időnként oktatok az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán, illetve Társadalomtudományi Karán.

Szabadidőmben szívesen sportolok (futás, jóga, síelés), és gyakran járok kortárs művészeti előadóhelyekre.