Munkakörök

2008- ügyvezető, Lexcellence Európai Közösségi Jogi és Szabályozási Tanácsadó Kft.

Tevékenységünk: szabályozási tanácsadás és EU jog érvényesítésével kapcsolatos tanácsadás, majdnem kizárólag az energiaszektorban. Fő feladatok: szabályozási tanácsadás a hazai földgáz- és villamosenergia-ipari ágazati jogszabályok kapcsán; jogharmonizációs elemzések készítése ügyfeleink konkrét tevékenységeit érintő kérdésekben, jellemzően az EU versenyjogának, közbeszerzési jogának és a belső energiapiac megvalósításával kapcsolatos jogának területén (magyarországi, illetve a környező országokbeli szabályozási ügyekben); az EU Bíróság jogértelmezési gyakorlatának figyelése; közreműködés állítólagos állami támogatással kapcsolatos eljárásokban

2003-2007 vezető tanácsadó, Acquis Communications Kft.

2000-2002 jogi tanácsadó, Acquis Communications Kft.

Tevékenységünk: tanácsadás európai közösségi jogi követelményekkel, jogharmonizációval, szabályozási megoldásokkal, illetve közösségi jog érvényesítésével kapcsolatos kérdésekben, több terület mellett az elektronikus hírközlési és az energetikai ágazatban. Az energetikai és az elektronikus hírközlési területen projektjeink elsősorban az aktuális belső piaci közösségi ágazati joganyag elfogadását megelőző és követő időszak változásaihoz, az új közösségi jogi követelményrendszer értelmezéséhez és alkalmazásának kérdéseihez kapcsolódtak, ideértve a tagállami szabályozási modellek és jogalkalmazási tapasztalatok elemzését is. További ágazatok, amelyekben jellemzően jogharmonizációval összefüggő szabályozási tanácsadást végeztünk: reklámipar, dohányipar, FMCG szektor, gyógyszeripar, pénzügyi szolgáltatások.

Egyéb szakmai tevékenység

Meghívott előadó, Energy Law című tantárgy oktatása angol nyelven a Budapesti Corvinus Egyetem és a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) közös energiagazdálkodási szakközgazdász (Energy Market Economist) posztgraduális szakirányú továbbképzésén 2022. szeptembertől 

Részvétel a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközponttal együttműködésben, az Európai Bizottság által társfinanszírozott, az EU állami támogatások jogával kapcsolatos képzési program megvalósításában, melynek címe "Building Eastern European judicial capacities for the enforcement of EU State aid law", 2019. február 1-től 2020. január 31-ig (2021-ben sikeresen lezárt program)

Meghívott előadó, Energetikai versenyjog című tantárgy oktatása a Károli Gáspár Református Egyetem Energiajogi és természeti erőforrások szaktanácsadó poszt-graduális szakirányú továbbképzésén, 2018-2020 szeptember-december 

Előadás a Károli Gáspár Egyetem és a Wolters Kluwer Kft. közös III. Magyar Energetikai Jogi Konferenciáján (Gárdony, 2018. május 31.), "Energetikai, állami támogatással kapcsolatos jogviták az Európai Unió Bírósága előtt és az aktuális jogértelmezések magyar vonatkozásai" címmel

Előadás a Károli Gáspár Egyetem és a Wolters Kluwer Kft. közös II. Magyar Energetikai Jogi Konferenciáján (Budapest, 2017. május 11.), "Energetikai, állami támogatással kapcsolatos jogviták az Európai Unió Bírósága előtt és az aktuális jogértelmezések magyar vonatkozásai" címmel

Előadás a Károli Gáspár Egyetem KRE ENERGY LAW FORUM 2016 (Budapest, 2016. június 10.) konferenciáján, Interpretations of selectivity as laid down by the EU Courts in MOL’s State aid case and their consequences for the legislator címmel

2004-től a Hírközlési Állandó Választottbíróság tagja

Publikációk

 "Energetikai, állami támogatással kapcsolatos jogviták az Európai Unió Bírósága előtt, és az aktuális jogértelmezések magyar vonatkozásai - I-II. rész", Energiajogi évkönyv 2017-2018, szerk. Szuchy Róbert, Wolters Kluwer Hungary, Budapest 2019., 127-142. o. és 143-162. o.

Effects of the EU Courts’ judgments delivered in MOL’s State aid case on the interpretation of selectivity, in: Selected articles from the KRE Energy law forum 2016, Patrocinium, Budapest 2017

Az Európai Bizottság gyakorlata tiltott állami támogatást megállapító határozatait megsemmisítő ítéletek végrehajtásával kapcsolatban – a MOL Nyrt. állami támogatásos ügyét lezáró határozat európai kontextusa, Versenytükör 2015/2. (XI. évfolyam 2. szám)

A földgázellátás biztonságának elősegítése a fogyasztás feltételeinek befolyásolásával – a földgázellátási nehézségek és a csúcsterhelés kezelésének lehetőségei, szabályozási illetve gazdasági környezete a megszakíthatóság, a biztonsági készletek felhasználása és a megújuló energiaforrások fűtési célú hasznosítása területén, a GKI Energiakutató Kft. megbízásából, előtanulmány az Energiapolitikai Füzetek című kiadványban megjelenő elemzéshez, 2006.

Az új SMP szabályozás alapelvei, Magyar Távközlés 2002/3. szám

Az európai távközlési szabályozási törekvések és a hírközlésről szóló törvény, Magyar Távközlés 2001/4. szám

Végzettség

2017 Jogi szakvizsga

2010-2012 Corvinus - REKK (Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont) Energiagazdálkodási szakközgazdász képzés
Diploma: 2013 tavaszán, kitűnő minősítéssel

2003-2005 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, posztgraduális szakirányú Európajogi szakjogász képzés,
Diploma: 2006 tavaszán, kitűnő minősítéssel

1999-2001 Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet, posztgraduális szakirányú Európa jogi szakjogász képzés
(csak abszolutórium)

1994-1999 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, nappali tagozat
Diploma: 1999, cum laude minősítéssel

1993-1998 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Kapcsolatok szak, Európa főszakirány, nappali tagozat
Diploma: 1998, kiváló minősítéssel

1989-1993 Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd

Nyelvismeret

Angol felsőfokú
Francia felsőfokú
Német középfokú
Olasz középfokú
Spanyol középfokú
Svéd kezdő
Portugál kezdő

Személyes adatok

Született: Budapest, 1975. március 16.
Családi állapot: férjnél, 2 gyermek anyja