A Lexcellence Kft. 2007-ben alakult, szabályozási tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó hazai vállalkozás. Cégünk elsődleges szakterülete az Európai Unió energiaipari belső piaci joga valamint versenyjoga. Csapatunk jogászokból és közgazdászokból áll, európai jogi valamint energiagazdálkodási szakirányú végzettségekkel. Szabályozási tanácsadási tevékenységünkben a jogi és gazdasági szempontokat egyszerre érvényre juttató, komplex megközelítést alkalmazunk, amivel kiemelkedő hozzáadott értéket tudunk létrehozni. Tevékenységünk a jogszabályi környezetük alakításában aktívan résztvevő vállalatok kommunikációjának szakmai előkészítéséhez kapcsolódik, azaz némi egyszerűsítéssel abban nyújtunk segítséget, hogy ügyfelünk olyan szabályozási célokat kövessen, amelyek megvalósíthatók, és amelyek összeegyeztethetők a nemzeti jogalkotó által követett jogharmonizációs és közérdekvédelmi követelményekkel. Az európai integrációnak és jogfejlődésnek a magyar (vagy más EU tagállambeli) jogszabályi környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatos szabályozási tanácsadás keretében így

  • felmérjük az adott ágazatra vagy szabályozási kérdésre vonatkozó európai uniós jogi követelmények pontos tartalmát, előre jelezzük annak változásait;
  • azonosítjuk az adott kérdésben a tagállami jogalkotói szabadság határait;
  • lekutatjuk és elemezzük az EU Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, ami – bár nehezen átlátható, és emiatt kevésbé ismert követelményeket hordoz – a gyakorlatban sokszor döntő jelentőségű abban, hogy az ügyfelünknek kedvező szabályozási megoldás megvalósulhasson;
  • lekutatjuk és elemezzük az adott szabályozási kérdésben az Európai Unió más tagállamaiban alkalmazott megoldások tapasztalatait.

Tevékenységünk az utóbbi években a gyakorlatban kiegészült az Európai Unió jogrendjéből fakadó jogok tagállami jogrendszerekben való érvényre juttatásához kapcsolódó kutatások és elemzések készítésével. Noha ügyvédi tevékenységet nem végzünk, partner ügyvédi irodával együttműködve az EU versenyjogával vagy belső piaci jogával kapcsolatban ilyen, a jogérvényesítéshez kötődő ügyekben is tudunk segítséget nyújtani.

A Lexcellence Kft. nem foglalkozik kommunikációs szolgáltatásokkal, nem végzett a néhai (2011. előtti) lobbitörvény hatálya alá tartozó tevékenységet, és soha nem volt állami megrendelése. Szabályozási tanácsadási tevékenységünk egyértelműen a szakmai előkészítésre koncentrál, amiben az EU joggal kapcsolatos kiemelkedő tudásunk és gyakorlatunk, a közgazdasági és jogi szempontok egyidejű érvényesítésének képessége, valamint számos európai nyelv ismerete az a bázis, ami cégünket megkülönbözteti versenytársaitól. Célunk, hogy ügyfeleink az európai integrációs folyamat nyertesei legyenek, és e célt magas szakmai színvonalon, nagy hozzáadott értékű szolgáltatásainkkal segítjük elő.

 

bisnode 200 hun