December 12-én 10 évesek lettünk. Ennek alkalmából idén is  főztünk a Brew Studióban egy ünnepi sört, az X-et.

Az EU Bíróság október 10-i végzésével lezárult a Hinkley Point atomerőmű C blokkjának állami támogatását vitatni próbáló megújuló és kapcsolt villamos energia termelők ügye (Greenpeace Energy kontra Bizottság végzés, C-640/16 P, EU:C:2017:752). A végzés véglegessé tette a Törvényszék tavalyi piacelemzését, miszerint a különböző energiaforrásból, így például az atomenergiából és a megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia egyazon termékpiac részei, és e piac földrajzi értelemben az EU egységes belső energiapiacának egésze. Így ember legyen a talpán az a villamosenergia-termelő, vagy más piaci szereplő, aki az EUMSZ 263. cikke szerinti egyedi érintettségét bizonyítani tudja annak érdekében, hogy felléphessen egy atomerőmű állami támogatását engedélyező bizottsági határozattal szemben, hiszen ehhez a piac összes többi szereplőjéhez képest kell bizonyítania a támogatás őt egyedileg érintő hatását, piaci pozíciójának ebből adódó jelentős romlását. De aggodalomra semmi ok, hiszen a Bíróság a jogorvoslathoz való jog sérelmével kapcsolatos hivatkozásokat is elutasította: az általános szabályok szerint, értelemszerűen a megsemmisítési keresetindításra nem jogosult piaci szereplők tagállami bíróság előtt vitathatják a Bizottság állami támogatást jóváhagyó határozatának érvényességét, így előzetes döntéshozatal keretében végül mégiscsak az EU Bíróság elé kerülhet a határozat jogszerűségének megítélése. Így, miután a tagállami bíróságok megtanulták, hogy az állami támogatás összeegyeztethetőségének értékelése nem tartozik a hatáskörükbe (és egyébként is tudják, hogy a 107(3)c) cikk szerinti összeegyeztethetőség Bizottság általi értékelése komplex gazdasági elemzés, amivel szemben az EU Bíróság is csak korlátozott felülvizsgálati jogkört gyakorol), ha mégis komoly kétségeik támadnak azzal kapcsolatban, hogy a villamos energia árak és piaci viszonyok 50-60 évre előre becsült elemzésén alapuló bizottsági értékelés jogszerű-e, majd bizonyára az EU Bírósághoz fordulnak ahelyett, hogy az Európai Bizottság egyedi, a támogatást engedélyező határozatát juttatnák érvényre. Nem feszegeti a végzés ezt a kérdést, de különösen aggályosnak látjuk, hogy elvi esélyt sem hagy ez a megközelítés annak, hogy ideiglenes intézkedéssel a támogatás végrehajtása (a Bizottság jóváhagyó határozata) felfüggesztésre kerüljön, hiszen a gyakorlatban elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ilyen korlátozott (pontosabban nem létező) felülvizsgálati hatáskör mellett egy tagállami bíróság elrendelje a támogatás végrehajtásának felfüggesztését, függetlenül attól, hogy milyen komoly kétségei vannak a határozat jogszerűségét illetően, illetve, hogy esetleg a végrehajtás helyrehozhatatlan károkat okoz. 

Ritkán írunk ide híreket, de nem azért, mert nem lenne mondanivalónk, hanem mert folyamatosan el vagyunk havazva. Ezért most munkatársat keresünk: EU jog iránt érdeklődő, angolul és franciául magas szinten értő (sőt, angolul írni is tudó), legalább jogász, de ideális esetben jogász és közgazdász végzettségű kollégát, igény szerint akár rugalmas vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében is. "Kis szervezetnél nagy feladatok" - ha igényes, EU joggal és annak szabályozási vonatkozásaival kapcsolatos munkára vágysz, és érdekel ez a lehetőség, várjuk jelentkezésedet a honlapon megtalálható e-mailcímek egyikén. (Amennyiben nem szeretne így ismeretlenül tegeződni, úgy az Ön jelentkezését is várjuk, azonos feltételekkel.)

Nehéz róla röviden írni, pedig igencsak rövid ítélet lett. Szóval, ha valaki még nem tudja esetleg: az EU Bíróság idén szeptemberi ENEA ítéletében (C-329/15, EU:C:2017:671) úgy foglalt állást, hogy nem számít állami forrásból finanszírozottnak az a támogatás, amelyet kb. 80%-ban állami vállalatok forrásaiból (20%-ban pedig magánvállalatok forrásaiból) finanszíroztak, feltéve és tekintettel arra, hogy bár jogszabály kötelezte e vállalatokat az említett finanszírozásra, az állam a tulajdonosi irányítás eszközeivel nem avatkozott be e vállalatok működésébe a finanszírozás (támogatás) megvalósítása érdekében. Kíváncsian várjuk, beindítja-e újra a támogatási sémák megalkotóinak fantáziáját ez az ítélet, mint annak idején a PreussenElektra ügy. Már kezdtük azt hinni, hogy ez a fejezet lezárult...

Jogtörténeti jelentőségű ítéletet hozott az EU Bíróság a mürzzuschlagi aszfaltüzem feletti irányítás-szerzés ügyében, először értelmezte ugyanis előzetes döntéshozatali eljárás keretében a fúziókontroll-rendelet (139/2004/EK) szabályait. Az EU Bíróság kimondta, hogy a fúziókontroll-rendelet hatálya alá azok az összefonódások tartoznak, amelyek tartós és jelentős változást eredményeznek az EU versenypiacának szerkezetében. Így a közös vállalat (joint venture) létrehozása csak akkor, ha a vállalat tartósan ellátja egy önálló gazdasági egység összes funkcióját. Az olyan irányításszerzés azonban nem tartozik a rendelet hatálya alá, mint amely az alapügy tárgyát is képezte, vagyis amikor egy önálló gazdasági egységnek nem minősülő vállalat feletti kizárólagos irányítás közös irányítássá válik, és így jön létre - az önálló gazdasági egységnek továbbra sem tekinthető - közös vállalat. Az ilyen ügyletek nem az ex ante, hanem az ex post versenyjogi ellenőrzés körébe eshetnek, amennyiben felmerül a versenykorlátozó magatartások tilalmának sérelme.

Nem éppen friss hír, de mégis jobb későn tudósítani róla, mint soha: 2017. május 11-én részt vettünk (előadóként is) a Károli Gáspár Református Egyetem és a Wolters Kluwer Kft. szervezésében megtartott II. Magyar Energetikai Jogi Konferencián. A Lexcellence előadásában az EU Bíróság előtti, állami támogatással kapcsolatos és energetikai vonatkozású ügyek fő csoportjait mutattuk be. Az előadás anyaga letölthető innen. A felkérés előzménye volt egyébként a KRE tavalyi rendezvényén (KRE Energy Law Forum 2016) a MOL sikeresen lezárt állami támogatásos ügyével, illetve annak az EU Bíróság jogértelmezési gyakorlatára kifejtett hatásával kapcsolatos előadásunk.

Még egyszer köszönjük a szervezőknek a lehetőséget, és a színvonalas rendezvényt!