A Törvényszék 2016. szeptember 14-i Trajektna luka Split kontra Bizottság ítéletében megerősítette a Bíróság 2001-es jogértelmezését, miszerint az olyan előny, amelyet nem az állam, hanem egy másik piaci szereplő finanszíroz - függetlenül attól, hogy erre a finanszírozásra nem önszántából vállalkozott, hanem jogszabály kötelezte rá - nem minősül állami támogatásnak.

Az Európai Unió Bírósága 2016. szeptember 8-án ítéletet hozott a Schenker logisztikai és szállítmányozási vállalat és a NAV közötti jogvita kapcsán kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban. Ítéletében a Bíróság kimondta, hogy önmagában a téves vámtarifa-alszám feltüntetése, úgy, hogy egyébként az áru megnevezése, valamint típusának és mennyiségének megjelölése helyes volt, nem eredményez a jövedékiadó-irányelv szerinti behozatalt, és így nem keletkeztet jövedékiadó-fizetési kötelezettséget. Az ilyen szabálytalanság ugyanakkor keletkeztethet vámtartozást, amennyiben jelentős hatással van az adott vámeljárásra. Ennek vizsgálata és eldöntése az előzetes döntést kérő Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság feladata.